תוכן עניינים

start game

פונקציה זו נועדה לקשר את שני ה"שחקנים" למשחק משותף, ע"י פתיחת ערוץ תקשורת משותף ע"מ שכשאחד השחקנים יגרום לשינוי כלשהו חברו ישתנה בהתאם מיידית

// Init Game Controller
 const urlParams = new URLSearchParams(location.href); const token = urlParams.get('token'); if (token === undefined || token == "){ alert("missing token"); } var gameController = new GameController(token);
// Set message
handler gameController.setMessageHandler(receiveMessage);

end game

פונקציה זו גורמת לסגירת הערוץ המשותף וחזרה לתפריט הראשי- וידאו+בחירת משחק חדש.

function endGame() {

        // End Game

        gameController.endGame();}

send message

פונקציה זו גורמת לאינטרציה בין שני השחקנים, כשאחד מהם גורם לשינוי משותף- השחקן השני יקבל את הממסר ויצטרך לתרגמו בהתאם (יפורט בreceive message), בין אם מדובר בצ'אט משותף, בין אם במשחק תחרותי כלשהו שכל שינוי גורם לתוצאה מסויימת ובין אם בצפייה בסרט יוטיוב משותף- כך שכשאחד השחקנים מעביר את הוידאו לזמן ספיציפי, הדבר מתעדכן גם אצל השני וכד'.

// To send message
const payload = { 'a': 'test' } gameController.sendMessage(payload);

receive message

פונקציה זו "מקשיבה" לערוץ וכאשר יש שינוי כל שהוא מהשחקן האחר, מתקבל אובייקט השינוי שניתן על ידו לתרגמו למבחר פעולות כפי שפירטנו לעיל (send message).

const receiveMessage = (payload) => {

        console.log('Received Message', payload); }